Laatukoru

Laatukoru

Lähtötilanne

Laatukoru on käyttänyt Shopifya verkkokauppa-alustana alkuvuodesta 2020 alkaen, sitä ennen verkkokauppa-alustana toimi Magento. Laatukorun verkkokaupassa on käytössä Shopify Plus -tilaustaso.

Olemme pitäneet Shopifysta verkkokauppa-alustana; verkkokaupan ja tilausten hallinta sekä kokonaisvaltainen toimivuus on ollut paljon helpompaa ja suoraviivaisempaa. Shopify tarjoaa hintaansa nähden paljon toimintoja”
Henri Silván, Head of Ecommerce, Laatukoru.

Solwe tuli Laatukorun verkkokauppakumppaniksi 2022. Alkuun toteutimme Laatukorulle pienempiä muokkaus- ja kehitystöitä, jonka jälkeen puheeksi tuli teemanvaihtoprojekti. Aiempi teema oli pitkälle kustomoitu, mikä teki siitä vaikean ylläpitää ja muokata. Vanhasta teemasta puuttui myös ominaisuuksia, joita 2.0-teemoissa oli saatavilla. Teeman vaihdon yhteydessä sivuston yleistä nopeutta haluttiin myös parantaa.

Tärkeää verkkokauppakumppanin valinnassa oli löytää ketterän kokoinen toimisto, josta saa persoonallista palvelua. Solwen aiemmat referenssit auttoivat lopullisessa valinnassa. “ 

Mitä projektissa tehtiin?

Verkkokauppa sai teeman ja yleisilmeen päivityksen

Käytössä ollut vanha teema vaihdettiin 2.0 teemaan, ja teemaksi valikoitui Focal. Verkkokauppa pyrittiin rakentamaan mahdollisimman kauppiasystävälliseksi, jotta teeman jatkokehitys on helpompaa ja yksinkertaisempaa, eikä kehitys vaadi niin paljoa kustomointia. 2.0 teeman myötä verkkokauppaan saatiin käyttöön myös uusia ominaisuuksia, minkä lisäksi 2.0 teemat ovat paremmin optimoituja kuin vanhemmat teemat.

“Teeman vaihtoon päädyttiin, koska oli järkevämpää päivittää koko teema kerralla eikä tehdä kaikkia pieniä asioita custom-muokkauksina”. 

Laatukorun toiveena oli saada sivustoa helpommin muokattavaksi, sekä samalla kehittää sivuston nopeutta ja ulkoasua parempaan suuntaan.

Laatukorun verkkokaupan yleisilme oli jo ennestään hyvällä tasolla, joten verkkokaupalle tehtiin vain pientä ilmeen kohotusta, esimerkiksi erittäin laadukkaita tuotekuvia tuotiin enemmän esille siirtämällä ylimääräisiä badgeja ja clutteria pois kuvien tieltä.

Lisämyynnit toteutettiin metakenttien avulla

Vanhassa teemassa käytettiin Metafield-sovellusta, jonka tietokentät eivät tukeneet Shopifyn omia tietokenttiä. Lisämyyntien uudelleentoteutus tehtiin Shopifyn omilla metakentillä ja nostoilla suoraan teemaeditoriin. Samalla lisättiin ostoskoriin manuaaliset valittavat lisämyytävät tuotteet.

Laatukorun verkkokaupassa lisämyynnit toteutetaan nykyisin Shopifyn omilla metakentillä ja nostoilla suoraan teemaeditorin kautta.

 

“Nyt pystytään itse valitsemaan lisämyynneille tietyt sijoittelut, että lisämyytävät tuotteet ovat samoja tietyissä sijainneissa, sekä pystytään itse muokkaamaan lisämyytäviä tuotteita tarpeen tullessa”. 

 

Luotettavuutta ja arvosteluita tuotiin esille kustomoidun arvosteluosion avulla

Laatukorun verkkokaupassa haluttiin tuoda arvosteluita ja kaupan luotettavuutta esille heti etusivulla. Valitussa teemassa ei ollut valmiina sopivaa sivuston arvosteluja etusivulle nostavaa elementtiä, joten toteutimme osion kustomoituna. Arvostelut myös päivittyvät dynaamisesti arvostelusovelluksen datan avulla.

 

 

Panostimme oikeiden tuotteiden löytämiseen kehittämällä hakua ja filtteröintiä

Suuren tuotemäärän vuoksi käyttökokemuksen kannalta tärkeää on, että verkkokaupan asiakas löytää haluamansa tuotteet. Laatukorun verkkokaupassa käytettävän Klevu -hakusovelluksen toimintaa ja ulkoasua hiottiin parempaa suuntaan ja toteutimme siitä erilliset mobiili- ja desktop-versiot.

Tuotteiden filtteröinnissä oli vanhoille teemoille ominaisia käyttökokemusongelmia ennen uudistusta. Uudistuksessa otimme käyttöön Shopifyn uuden filtteröintiominaisuuden, minkä myötä käyttökokemusongelmat saatiin ratkaistua.

Käyttökokemuksen ohella filtteröinnin uudelleensuunnittelussa panostettiin mahdollisten käyttäjävirheiden minimointiin: filtterien arvot ovat ennalta määriteltyjä metakenttiä, jolloin filtteröinnin käyttökokemusta ei voi sekoittaa esim. väärin kirjoitetuilla arvoilla.

Verkkokaupan SEO kehittyi kehitysprojektin myötä

Teeman uudistuksen johdosta havaittiin muutosta sivuston yleisen nopeuden lisäksi myös Laatukorun sijoituksissa hakutuloksissa, jossa esimerkiksi kahdeksan keskeistä hakusanaa nousi top 3 -sijoituksille vain uudistamalla teemaa.

Päivityksen osalta ei tehty muuta teknistä muutosta kuin teeman päivitys, ja todennäköisesti Google tykästyi muutokseen. Seurasimme noin neljääkymmentä tärkeintä hakusanaamme ja keskiarvollisesti ne nousivat alle viikossa päivityksen jälkeen noin yhden sijoituksen ylöspäin. Samalla sivuston nopeus kasvoi, ja nopeuslukemat ovat toimialaan nähden erittäin kovalla tasolla” 

Kommentteja yhteistyöstä

"Olen pitänyt yhteistyöstä Solwen kanssa, koska viestintä on ollut selkeää. Mikon ja Juskon kanssa on ollut mukava palaveerata ja jatkokehittää verkkokauppaa. Ideoiden sparrailu on ollut helppoa sillä Solwelta löytyy kiinnostusta ja asiantuntemusta verkkokauppojen kehittämiseen. Vastaukset on tullut helposti kysymyksiin, ja on kerrottu selkeästi miksi joku asia onnistuu tai ei onnistu”. 

 

Käy tutustumassa Laatukorun verkkokauppaan: laatukoru.fi

Lue seuraavaksi

HifiStudio

Ota meihin yhteyttä