Verkkokaupan optimointi

Shopify-teeman päivitys ja Online Store 2.0

Shopify-teeman päivitys ja Online Store 2.0

Teeman päivittäminen tarkoittaa käytännössä uusimman version ottamista käyttöön kyseisestä teemasta. Nopealla ajatuksella teeman päivittäminen voi kuulostaa helpolta ja nopealta prosessilta, mutta ennen teeman päivitystä kannattaa miettiä kokonaisuus kuntoon ennen projektin aloitusta.

Pienemmissä kaupoissa teeman päivitys voi tapahtua “nappia painamalla”, jos verkkokaupasta ei löydy sovellusten asentamia muokkauksia teeman koodista tai muita koodin kautta toteutettuja toiminnallisuuksia. Useimmiten kuitenkin teeman päivityksissä täytyy tehdä enemmän tai vähemmän manuaalista työtä, jolloin nämä koodin kautta toteutetut toiminnallisuudet viedään uuteen teemaversioon manuaalisesti, jolloin voidaan tarkistaa, että kokonaisuus toimii myös uudemman teemaversion kanssa moitteettomasti.

Jokaisesta Shopifyn teemakaupasta löytyvästä teemasta löytyy teeman päivityshistoria, josta löytyy myös oman teemasi versionumero ja tarkemmat tiedot mitä uudemmissa versioissa on teemaan päivitetty tai lisätty. Versiohistorian löydät teeman esittelysivulta alempaa kohdasta “Release notes”, esimerkkinä Shopify Dawn -teeman päivityshistoria.

Milloin teeman päivitys voi olla ajankohtainen?

Teeman päivittämistä uuteen versioon kannattaa miettiä, jos:

 • Nykyinen teema on ajalta ennen Shopifyn Online Store 2.0 uudistusta
 • Verkkokauppaan on suunniteltu suurempia uudistuksia
 • Verkkokaupan nopeutta halutaan optimoida paremmaksi

“Nyrkkisääntönä Shopify-teeman päivitystä kannattaa harkita noin kahden - kolmen vuoden välein.”

Verkkoteknologiat kehittyvät nopealla syklillä eteenpäin ja joka vuosi tulee uusia toimintatapoja, jonka ansiosta sivustot latautuvat nopeammin ja toimivat laajemmin kaikilla päätelaitteilla.

Shopify Online store 2.0

Kesällä 2021 Shopify julkaisi tähän asti suurimman teemoja koskevan Online Store 2.0 uudistuksen, jossa teemojen rakennetta ja teknistä toteutusta uudistettiin merkittävästi teemojen hallittavuuden ja kustomoinnin, dynaamisen tiedonhallinnan sekä nopeuden parantamiseksi. 

 • Teemojen muokattavuus parani huomattavasti, kun etusivulta tuttuja osioita (sections) pystytään nykyään hyödyntämään myös kaikissa muissa sisällöissä verkkokaupassa
 • Nykyaikaisissa teemoissa sovellukset eivät enää muokkaa teeman koodia, jolloin sovellusten lataaminen ja testaaminen on helpompaa kuin aikaisemmin. Sovellukset toimivat uusissa teemoissa omien sovellusosioiden (app block) sisällä ja eivät useimmiten vaadi asennusta muun teeman koodin sekaan. 
 • Uudet teemat ovat nopeampia kuin vanhemmat, koska ne hyödyntävät uudempia teknologioita, jotka mahdollistaa nopeammat latausajat ja pienemmät tiedostokoot

Esimerkkejä teeman päivityksen hyödyistä

Teeman päivityksen hyödyt riippuvat siitä, mistä teemaversiosta verkkokauppaa lähdetään päivittämään. Jos nykyisen teeman versio on kolmen vuoden takaa, tulee päivityksessä enemmän hyötyjä ja uusia toiminnallisuuksia, kuin vuoden vanhan teeman päivityksessä.

Sivuston muokkaaminen ja ylläpidettävyys helpottuu

Etusivulta löytyvät osiot saadaan uusissa teemoissa käyttöön myös kaikille muille sisältösivuille. Usein uudemmissa teemaversioissa saattaa olla mukana myös uusia osioita, joiden avulla verkkokaupan ulkoasua on helpompi muokata vastaamaan haluttua lopputulosta.

Kun käytössäsi on samat työkalut jokaisella saatavalla sivulla, on myös sivuston ylläpitäminen helpompaa, eikä pieniin ulkoasumuokkauksiin tarvita ulkopuolista apua.

Uudet toiminnallisuudet

Jos Shopify lisää uusia ominaisuuksia alustaan, voi olla että saadaksesi ne käyttöön tulee nykyinen teema päivittää uuteen versioon. Esimerkkinä tuotteen metatietoon lisättävät täydentävät tuotteet (complementary products) osio, jota voidaan hyödyntää tuotesivulla lisäämään ristiinmyyntiä.

Uudet ominaisuudet teemanpäivityksellä

Sovelluksien käyttöönotto helpottuu

Uusissa teemoissa sovellukset asennetaan niille tarkoitettuihin osioihin suoraan teemaeditorin sisällä, jolloin asennus onnistuu useammin ilman koodausta. Jotkin sovelluskaupan sovellukset myös vaativat uudemman 2.0 teeman, jotta niiden toiminnallisuuksia pystytään hyödyntämään. Esimerkikisi jotkin A/B-testaussovellukset, jotka hyödyntävät Shopifyn templateja ja mahdollistavat niillä suoraviivaisemman testauksen, vaativat 2.0 teemaa toimiakseen. 

Sivuston nopeus ja SEO paranee

Teknisestä näkökulmasta uudemmat teemat ovat suoraviivaisempia, pienempiä kooltaan ja näin ollen myös latautuvat nopeammin kaikilla selaimilla. Vanhemmista teemoista löytyy esimerkiksi aikaisemmin käytettyjä Sass -tyylitiedostoja, jotka Shopifyn artikkelin mukaan lataavat editorissa noin 2 sekuntia kun taas uudemmissa teemoissa käytetyt tiedostot latautuvat vain 0.3 sekunnin ajassa.

Yhtenä Googlen hakutuloksiin vaikuttavana tekijänä on myös nykyisin sivuston latausajat, eli nopeampi teema tarkoittaa myös parannusta sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Maa- ja markkinakohtaiset versiot

Uudet teemat mahdollistavat sisällöntuotannon markkinakohtaisesti Shopify Marketsin avulla. Teemasta voi tehdä oman version erikseen jokaiseen maahan tai markkinaan, jotka on määritelty hallinnassa Marketsin alle. Esimerkiksi jos halutaan näyttää tiettyä banneria Suomesta vieraileville käyttäjille ja toista versiota muille EU asiakkaille, se onnistuu suoraan teemaeditorista.

Markkinakohtaiset sisällöt

Rajaus- ja hakutoiminnallisuudet parantuvat

Kaikki uudet teemat ovat yhteensopivia Shopifyn oman Search & Discovery sovelluksen kanssa, jolla pystytään mukauttamaan sivuston haun ja kokoelmasivuilla näkyvien rajauksien toiminnallisuutta. Kokoelmasivuille pystytään luomaan monipuolisempia rajauksia metatietojen avulla sekä rajauksien toiminnallisuus on loogisempaa kuin aikaisemmissa tageihin perustuvissa rajauksissa. Vanhojen teemojen rajoitusten vuoksi filtteröintiin on usein käytetty sovelluksia, jotka uusissa teemoissa voidaan useimmiten korvata Shopifyn omalla filtteröinnillä.

Mitä ottaa huomioon teeman päivityksessä?

Teeman päivitysprojekti kannattaa suunnitella hyvin, niin vastaan ei tule odottamattomia yllätyksiä. Nykyiseen teemaan rakennetut toiminnallisuudet kannattaa käydä huolellisesti läpi ja miettiä samalla suoraviivaisempia ratkaisuja kokonaisuuden selkeyttämiseksi.

Yleensä teeman päivitystä suunnitellessa kannattaa myös verrata nykyistä teemaa muihin saatavilla oleviin teemoihin, sillä vanhan teeman päivittäminen voi olla yhtä suuri projekti kuin teeman vaihto uuteen erityisesti kun vaihdetaan ensimmäistä kertaa 2.0 teemaan.

Teemanpäivitysprojektin yhteydessä kannattaa tehdä ainakin seuraavat asiat:

 • Tavoitteen määrittely – mitä teemanpäivitysprojektilla halutaan saada aikaiseksi?
 • Sovellusten läpikäynti ja ylimääräisten sovellusten poisto
 • Nykyisen teeman vertaaminen muihin saatavilla oleviin
 • Varmuuskopio nykyisestä teemasta, jos jotain menee pieleen
 • Uudelleenohjaukset – jos sivustorakenne muuttuu
 • Testaus – jokainen linkki, painike ja toiminnallisuus kannattaa testata varmistaaksesi sujuvan päivityksen
 • Tulokset ja jatkokehitys – datan vertaaminen uuden ja vanhan teeman välillä

Vaihto uuteen teemaan?

Kannattaa miettiä, miksi olette päätyneet nykyiseen teemaan ja mitä mahdollisia ongelmakohtia nykyisellä teemalla saattaa olla. Oikealla teeman valinnalla voidaan säästää aikaa ja rahaa, kun kaikkea ei tarvitse luoda tyhjästä vaan voidaan hyödyntää teemasta valmiina löytyviä osioita ja ominaisuuksia. Toivottu uusi ominaisuus saattaa löytyä helposti käyttöönotettavana toisesta teemasta, jolloin teemanpäivitysprojektin yhteydessä voidaan päätyä myös vaihtamaan teema.

Suurimmat eroavaisuudet teemojen välillä ovat:

 • Ulkoasu / fiilis – ulkoasu on pitkälle muokattavissa koodin kautta missä tahansa teemassa osaavan henkilön käsissä
 • Tekninen toteutus – hyvin toteutettu teema on helpompi kustomoida tulevaisuudessa
 • Ominaisuudet – hyvällä teemavalinnalla voidaan usein välttää ylimääräisten sovellusten käyttöä

Teemanpäivitysprojekti Solwen kanssa

Me ymmärrämme teemakaupasta löytyvien teemojen heikkoudet sekä vahvuudet ja olemme testanneet kaikki asiakasprojekteissa käytettävät teemat ennen niiden suosittelemista asiakkaillemme. Näin tiedämme jo ennen projektin alkua, mikä teema sopii parhaiten asiakkaidemme toivomuksiin ja pystymme kertomaan mikä on mahdollista teeman ominaisuuksilla ja mikä vaatii kustomointia tai toteutusta sovellusten avulla.

Esimerkiksi Laatukorun teeman päivitysprojektissa vaihdoimme uudelle teemalle, jolla pystyttiin helpommin toteuttamaan Laatukorun brändin mukainen ulkoasu ja löytyi jo valmiiksi toivottuja ominaisuuksia. Samalla yksinkertaistimme myös pitkälle vietyjä kustomointeja ja paransimme verkkokaupan nopeutta sekä hakukonenäkyvyyttä. Tutustu Laatukorun teemanpäivitysprojektiin →

Lue seuraavaksi

Shopify Payments Suomessa - kannattaako verkkokauppasi ottaa se käyttöön?
Gmailin ja Yahoon uudet vaatimukset tulevat voimaan helmikuussa - olethan varautunut

Artikkelin kirjoittaja

Jusko Wihonen

CEO & Shopify Developer

0400 370 502

jusko@solwe.fi

Ota meihin yhteyttä